Nasza Misja

Autism New Jersey to agencja non-profit, której celem jest zapewnienie bezpiecznego i satysfakcjonującego życia osobom z autyzmem, ich rodzinom i wspierającym je profesjonalistom. Poprzez uświadamianie, wiarygodne informacje, edukację i inicjatywy w zakresie polityki publicznej, Autism New Jersey wyznacza drogę do zindywidualizowanych usług świadczonych przez całe życie z umiejętnościami i współczuciem. Zdajemy sobie sprawę z wielu wkładów społeczności autystycznych w społeczeństwo i pracujemy nad zwiększeniem ich odporności, zdolności i jakości życia.

Nasza wizja

Jesteśmy UMIESZCZENI w nauce, WZMOCNINI wiedzą i POŚWIĘCILI SIĘ tworzeniu społeczeństwa współczucia i integracji dla wszystkich dotkniętych autyzmem.

Oświadczenia o pozycji

Zalecenia dotyczące leczenia — Wyjaśnia stanowisko New Jersey w sprawie leczenia autyzmu.

Rozpowszechnianie informacji — Określa stanowisko New Jersey w sprawie rozpowszechniania informacji na temat autyzmu.

Stosowanie procedur restrykcyjnych w ramach kompleksowych planów wsparcia zachowania — Opisuje punkt widzenia autyzmu, New Jersey, dotyczący stosowania procedur restrykcyjnych.

Kliknij tutaj aby pobrać nasze Oświadczenia o pozycji.