Autyzm to niepełnosprawność trwająca całe życie.

Rodziny muszą mieć dokładne informacje na temat różnych potrzeb jednostek przez całe ich życie. Autyzm New Jersey oferuje informacje dla każdej grupy wiekowej.