Nasz zespół ds. polityki publicznej dokonuje przeglądu oczekujących aktów prawnych, które mają wpływ na społeczność autystyczną, zapewniając w razie potrzeby wsparcie i rekomendacje dla sponsorów legislacyjnych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkretnego projektu ustawy lub prawa, skontaktuj się z nami publicpolicy@autismnj.org.


Sesja legislacyjna New Jersey 2022-23 rozpoczęła się 11 stycznia 2022 r. Nasz zespół śledzi następujące projekty ustaw.

Niedawno uchwalone prawodawstwo

Komitety Kluczowe

Ustawodawstwo, które ma wpływ na społeczność osób z autyzmem, jest zazwyczaj po raz pierwszy wysłuchiwane w następujących komisjach. Ustawodawstwo musi zostać przegłosowane „poza komisją” przed głosowaniem przez cały Senat i Zgromadzenie Ogólne. Podpis gubernatora jest wtedy ostatnim krokiem do uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie.

Kluczowe komisje senackie

 • Edukacja

 • Zdrowie

 • Usługi człowieka

 • Starsi mieszkańcy

Komisje Zgromadzeń Kluczowych

 • Budżet

 • Edukacja

 • Instytucje finansowe i ubezpieczenia

 • Zdrowie i usługi dla seniorów

 • Mieszkalnictwo i rozwój społeczności

 • Usługi człowieka

 • Kobiety i dzieci