જોડાણની શક્તિ

50 થી વધુ વર્ષોથી ઓટીઝમ ન્યુ જર્સીએ આયુષ્ય દરમિયાન આધાર જરૂરિયાતોની સંપૂર્ણ શ્રેણી દ્વારા ન્યુ જર્સીના ઓટીઝમ સમુદાયને સેવા આપવા માટે અમારા મૂળ મૂલ્યોનું પાલન કર્યું છે. જાગૃતિ, માહિતીની વહેંચણી, તાલીમ, જાહેર નીતિની પહેલ અને વિજ્ઞાન-આધારિત હસ્તક્ષેપ માટેની પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા, ઓટીઝમ ન્યુ જર્સી સમુદાય માટે સામૂહિક અને પ્રભાવશાળી અવાજ તરીકે સેવા આપે છે અને દરરોજ ઓટીઝમ ધરાવતા વ્યક્તિઓના જીવનમાં વ્યવસ્થિત અને કરુણાપૂર્વક સુધારો કરે છે.

વધુ શીખવામાં રસ છે? જેસિકા બાર્કોસ્કી, કોમ્યુનિકેશન અને માર્કેટિંગ ડિરેક્ટરનો સંપર્ક કરો.
609.588.8200 x10025 અથવા ઇમેઇલ jbarkosky@autismnj.org