અમારી મિશન

ઓટિઝમ ન્યુ જર્સી એ એક બિનનફાકારક એજન્સી છે જે ઓટીઝમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, તેમના પરિવારો અને તેમને ટેકો આપતા વ્યાવસાયિકો માટે સલામત અને પરિપૂર્ણ જીવનની ખાતરી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. જાગૃતિ, વિશ્વસનીય માહિતી, શિક્ષણ અને જાહેર નીતિ પહેલ દ્વારા, ઓટીઝમ ન્યુ જર્સી કૌશલ્ય અને કરુણા સાથે પૂરી પાડવામાં આવતી આજીવન વ્યક્તિગત સેવાઓ તરફ દોરી જાય છે. અમે સમાજમાં ઓટીઝમ સમુદાયના ઘણા યોગદાનને ઓળખીએ છીએ અને તેમની સ્થિતિસ્થાપકતા, ક્ષમતાઓ અને જીવનની ગુણવત્તાને વધારવા માટે કામ કરીએ છીએ.

અમારા વિઝન

અમે વિજ્ઞાનમાં ગ્રાઉન્ડેડ છીએ, જ્ઞાન દ્વારા મજબૂત બન્યા છીએ અને ઓટીઝમ દ્વારા સ્પર્શેલા તમામ લોકો માટે કરુણા અને સમાવેશનો સમાજ બનાવવા માટે સમર્પિત છીએ.

અમારા કિંમતો

અમે ગૌરવ, કરુણા, સુલભતા, પ્રગતિ, સહયોગ અને શ્રેષ્ઠતાને મહત્ત્વ આપીએ છીએ.

  • ગૌરવ ઓટીઝમ સાથે તમામ વ્યક્તિઓ
  • કરુણા તેઓ અને તેમના પરિવારો જે પડકારોનો સામનો કરે છે તે માટે
  • ઉપલ્બધતા મોટા પ્રમાણમાં અમારી સેવાઓ અને સેવાઓ માટે
  • પ્રગતિ વ્યક્તિ તરીકે અને સમુદાય તરીકે સુધારવા માટે
  • સહકાર અમારા જોડાણોને મજબૂત કરવા
  • શ્રેષ્ઠતા અમારી અસરકારકતા અને પ્રભાવને સતત વધારવા માટે

સ્થિતિ નિવેદનો

સારવારની ભલામણો — ઓટિઝમની સારવાર અંગે ઓટીઝમ ન્યુ જર્સીની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરે છે.

માહિતી પ્રસારણ — માહિતીના પ્રસાર પર ઓટિઝમ ન્યુ જર્સીની સ્થિતિને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વ્યાપક બિહેવિયર સપોર્ટ પ્લાનની અંદર પ્રતિબંધિત પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ - પ્રતિબંધિત પ્રક્રિયાઓના ઉપયોગ પર ઓટિઝમ ન્યુ જર્સીના દૃષ્ટિકોણનું વર્ણન કરે છે.

અહીં ક્લિક કરો અમારા પોઝિશન સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે.