પાર્ટનર્સ

ઓટીઝમ ન્યુ જર્સી અમારા પ્રયાસોને સમર્થન આપવા માટે નીચેના ભાગીદારોનો આભાર માને છે.


આલ્પાઇન લર્નિંગ ગ્રુપ, Inc.
www.alpinelearninggroup.org

બૅંકરોફ્ટ
www.bancroft.org

ડેટા ગ્રુપ સેન્ટ્રલ
www.datagroupcentral.org

દેવેરેક્સ
www.devereux.org

EPIC શાળા
www.epicschool.org

પ્રથમ ચિલ્ડ્રન લર્નિંગ સેવાઓ
www.firstchildrenservices.com

ગ્રેહામ બિહેવિયર સર્વિસીસ
www.grahambehaviorservices.com/

હાઇબ્રિજ લર્નિંગ ગ્રુપ
hybridgelearning.com

શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ માટે સંસ્થા.
www.ieaschool.org

ન્યુરએબિલિટીઝ
www.neurabilities.com

REED ઓટિઝમ સેવાઓ
www.reedautismservices.org

સમરસેટ હિલ્સ લર્નિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
www.somerset-hills.org

સંસ્થાના સભ્યો

9/23/2022 ના રોજની સૂચિ

આલ્ફા સ્કૂલ

આલ્પાઇન લર્નિંગ ગ્રુપ

આર્ચવે કાર્યક્રમો

ઓટીસm કેર પાર્ટનર

બૅંકરોફ્ટ

બાયડા હોમ હેલ્થ કેર- બિહેવિયરલ હેલ્થ

બિહેવિયર થેરાપી એસોસિએટ્સ

બિયરમેન ઓટિઝમ કેન્દ્રો

બોગ્સ સેન્ટર ઓન ડેવલપમેન્ટલ ડિસેબિલિટીઝ

તેજસ્વી બ્લૂમ કેન્દ્રો

ઓટિઝમ સંશોધન કેન્દ્ર - ફિલાડેલ્ફિયાની ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ

મોનમાઉથ કાઉન્ટીનું ચિલ્ડ્રન્સ સેન્ટર

ચિલ્ડ્રન સ્પેશિયલાઇઝ્ડ હોસ્પિટલ

વ્યાપક શિક્ષણ કેન્દ્ર

ડેટા ગ્રુપ સેન્ટ્રલ

ડેરોન સ્કૂલ ઓફ ન્યુ જર્સી, Inc

દેવેરેક્સ

ડ્યુરાન્ડ ઇન્ક

એડન ઓટિઝમ સેવાઓ

ઇરોસ ગ્રુપ

એલ્વિન

સક્ષમ કરો

EPIC શાળા

પ્રથમ ચિલ્ડ્રન લર્નિંગ સેવાઓ 

સાયરસના મિત્રો

ગેટવે સ્કૂલ

ગ્રેહામ બિહેવિયર સર્વિસીસ

ગ્રામોણ શાળા પરિવાર

ગ્રીનવિચ ઓટિઝમ એલાયન્સ ફાઉન્ડેશન ઇન્ક.

હેન્ડ ઓવર હેન્ડ

હાર્બર સ્કૂલ

હાઇબ્રિજ લર્નિંગ ગ્રુપ

શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ માટે સંસ્થા.

વારસાગત સારવાર સેવાઓ

ન્યુરએબિલિટીઝ હેલ્થકેર

ન્યૂ જર્સી એસોસિએશન ફોર બિહેવિયર એનાલિસિસ, Inc.

નોર્થ જર્સી બિહેવિયરલ હેલ્થ સર્વિસીસ

ઉત્તર વોર્ડ સેન્ટર, Inc.

ઉત્તરી ખીણ પ્રાદેશિક હાઇસ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ

ઓટિઝમ માટે પીક સેન્ટર

પરફોર્મકેર

રેઈન્બો એબીએ થેરપી

ઓટિઝમ માટે રીડ ફાઉન્ડેશન

રિકર ડેન્ઝિંગ શેરર હાઇલેન્ડ અને પેરેટી, એલએલપી

Rinn ABA કન્સલ્ટિંગ, LLC

આરકેએસ એસોસિએટ્સ

પુખ્ત ઓટિઝમ સેવાઓ માટે રટગર્સ સેન્ટર

Skylands કુટુંબ સેવાઓ

સમરસેટ હિલ્સ લર્નિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ

વિશેષ જરૂરિયાતો ભંડોળ કોચ

સ્પેક્ટ્રમ360

કેન્દ્ર શાળા

ન્યૂમાર્ક સ્કૂલ

ઉત્તર વોર્ડ સેન્ટર, Inc.

ઓટિઝમ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શોર સેન્ટર

વોટર અને સિમ્સ રોજગાર સેવાઓ

સભ્ય કેવી રીતે બનવું તે વિશે વધુ જાણો.